Previous
Next
Business Process Technologies

Business Process Technologies

Business Process Technologies е иновативна, бързо растяща компания, която е разработчик и производител на уникални високотехнологични IT продукти, които подобряват качеството на живот на хората по цял свят. Компанията има офиси в 43 държави, а продадените устройства за последните 3 години са над 60 000.

Основно тя работи в три направления – WebWellness, VipVip и Vip Coin.