Биорезонансна диагностика и терапия

Биорезонансното тестиране и терапия са напълно безопасни процедури. Въз основа на диагностичния скрининг и откритите аномалии в даден орган, за електромагнитните вълни се задават определени параметри, които са различни за различните заболявания и състояния. Благодарение на тези настройки, терапията се насочва към засегнатите клетки, а за здравите няма отрицателно влияние. Ако пък причината за заболяването са паразити, вируси или бактерии, нискочестотните вълни се насочват към тях, като ги облъчват и убиват, без това да оказва негативно влияние на човека.

Биорезонансната технологията е предназначена да регулира енергийните модели на тялото ви и ефективно да ги „настройва“ на хармонична честота, което може да помогне при проблеми, скрити дълбоко във вашата физиология.

Биорезонансната терапия коригира честотите в човешкото тяло. Когато клетките на тялото работят с оптималната си честота, тялото може да се възстанови и да се предпази от околната среда. Жизненоважно е тялото да работи на оптималното си ниво, за да възстанови, излекува и/или да укрепи доброто си състояние.