Кой може да се възползва от биорезонансната технология?

Тази деликатна и неинвазивна терапия е подходяща за всеки – от малки деца и хора в добро общо състояние, до възрастни хора с хронични здравословни проблеми. Особено подходяща е за хора, които търсят по-деликатни и безопасни начини за лечение и въздействие.

Въз основа на множество клинични изследвания няма данни за отрицателно въздействие или вредни излъчвания от биорезонансната диагностика и терапия. Съществуват само предимства, а ето и някои от тях:

  • Биорезонансната диагностика помага за откриване на дадено заболяване рано, дори преди появата на първите симптоми

  • Състоянието и функциите на всички органи могат да бъдат определени в един тест в рамките на минути

  • Диагностичните устройства определят точния вид на патогенните организми

  • С помощта на биорезонансната технология, можем да определим отрицателното въздействие на екологичните, токсичните и други фактори

  • Първичното място на заболяването винаги се определя точно

  • Тестването помага да се установи към какви вещества или продукти сте алергични

  • Биорезонансната технология ви позволява ефективно да се борите с болестта без да използвате лекарства или ако използването на такива е наложително, може да се определи точния им процент на ефективност за вас във всеки момент

  • Устройствата за биорезонансна терапия са отлични за подобряване на вашето здраве и увеличаване на имунитета