Принцип на биорезонанса

Всяка клетка от нашето тяло излъчва електромагнитни вълни или иначе казано вибрира на определена честота. Клетъчните вибрации образуват спектър със слаби електромагнитни вълни, които за всеки орган са различни. Стресът, лошата храна и нездравословния начин на живот, неблагоприятната околна среда, срещата с патогенни организми, както и много други фактори повлияват на органите и системите ни да „излязат“ от правилната честота на вибрация.

Биорезонансните скенери улавят и анализират честотата на електромагнитните вибрации на клетките и установяват нарушенията. Устройствата за биорезонансна терапия, от своя страна успяват да коригират честотата на вибрация и свеждат тялото в баланс. Така то само успява да се бори и самолекува.