Упътване за употреба с лесни видео уроци

Видео 1 - Life Balance unboxing

Видео 2 - Life Balance Activation

Видео 3 - Life Balance Как да управляваме устройството

Видео 4 - Life Balance Power Bank Функция

Видео 5 - Life Balance Управление на устройството с телефона

Видео 6 Работа с комплексите

Видео 7 Записване на автокомплекси

Видео 8 Качване на ръчно създадени комплекси